Twoja wola,
Twoja przyszłość.

Kancelaria Adwokacka Aurelii Koksztys-Łuć

Aurelia Koksztys-Łuć

Adwokat

Od blisko 30 lat pracuję przy udzielaniu pomocy prawnej. W 1999 roku z wyróżnieniem zdałam egzamin adwokacki i od 1 stycznia 2000 roku rozpoczęłam wykonywanie zawodu adwokata. Moja pozycja zawodowa uznana została również przez środowisko Adwokatury. Przez wiele lat byłam wykładowcą Komisji Szkolenia Aplikantów, pełniłam funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, a od roku 2016 jestem Sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie.

 

Każdego dnia, wykorzystując wiedzę i doświadczenie pomagam Klientom, prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz cywilnego. W swojej pracy kieruję się empatią, zrozumieniem problemów i potrzeb Klientów.

Moje wartości

Partnerstwo

Zaufanie

Wiedza i doświadczenie

Rzetelność

Każdy problem można rozwiązać. Niezależnie od tego, ile masz lat, w jak trudnej sytuacji życiowej jesteś i co Ci się przydarzyło. Czasem tylko potrzebujesz kogoś, kto pozwoli Ci dostrzec Twoje możliwości.

Pytania i odpowiedzi

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30.
W przypadku indywidualnych potrzeb Klienta, istnieje możliwość umówienia spotkania w innym terminie oraz godzinie, po wcześniejszym ustaleniu z adwokatem Aurelią Koksztys-Łuć.

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny do kancelarii lub bezpośrednio do adwokata Aurelii Koksztys-Łuć lub kontakt mailowy. Z uwagi na częste przebywanie na rozprawach lub spotkaniach, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, w przypadku kontaktu bezpośredniego do adwokata Aurelii Koksztys-Łuć, wskazane jest wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem, podaniem charakteru sprawy oraz prośbą o kontakt.

Do każdej sprawy adwokat Aurelia Koksztys-Łuć  podchodzi indywidualnie, spotyka się osobiście, pozostaje w kontakcie telefonicznym z Klientem,  wyjaśnia i odpowiada na pytania pojawiające się w toku całej współpracy. Systematycznie informuje o sprawie i jej przebiegu, osobiście lub poprzez Kierownika Biura Kancelarii. Przesyła do akceptacji przygotowane dokumenty i pisma oraz zapadłe w sprawie orzeczenia i wydane opinie. Współpraca oparta jest na zaufaniu, dostępności i możliwości kontaktu, gdy pojawiają się pytania i wątpliwości Klienta dotyczące biegu sprawy.

Gdy jest taka potrzeba, ustalone wynagrodzenie, w zależności od możliwości finansowych Klienta, po dokonaniu indywidualnych ustaleń, może zostać rozłożone na raty.

Specyfika, ciężar, czas trwania każdej sprawy oraz związany z tym nakład pracy jest różny. Stąd też wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie, przed rozpoczęciem współpracy. Koszt pojedynczej porady prawnej to kwota 300 zł brutto.

Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe oraz wydatki na koszty opinii biegłych są pokrywane przez Klienta. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia w imieniu Klienta do sądu wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub części.