O mnie

Profesjonalista, na którego możesz liczyć

Aurelia Koksztys-Łuć

Kancelaria Adwokacka

Moim powołaniem jest pomoc Klientom w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Aby jednak móc świadczyć pomoc prawną kompleksowo również w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych, współpracuję z dwiema specjalistycznymi kancelariami mieszczącymi się w jednej siedzibie.

 

Ukończyłam studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską obroniłam w 1994 roku pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego profesora Józefa Frąckowiaka. Zdobywałam także wiedzę podczas stypendium w Niemczech. Biegle władam językiem niemieckim i również w języku niemieckim świadczę pomoc prawną.

 

Karierę zawodową rozpoczęłam od aplikacji sędziowskiej, następnie odbyłam aplikację adwokacką. W dniu  1 stycznia 2000 roku  inaugurując wykonywanie zawodu adwokata oraz składając ślubowanie adwokackie obiecałam wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu tajemnicy adwokackiej i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej.

 

Pełniona przeze mnie funkcja Sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury obliguje mnie tym bardziej do propagowania  wykonywania zawodu adwokata zgodnie z zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu.