Specjalizacje

Specjalizuję się
w rozwiązywaniu problemów

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • unieważnienie małżeństwa

 • sprawy o władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi

 • sprawy o zaprzeczenie i ustalanie macierzyństwa i ojcostwa oraz roszczenia z tym związane

 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

 • sprawy alimentacyjne oraz o dostarczanie kosztów utrzymania rodziny

 • sprawy o przysposobienie

 • sądowe ustanawianie rozdzielności majątkowej 

Prawo cywilne

 • sprawy o podział majątku
 • rozliczenie konkubinatu
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy ze skargi paulińskiej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie