Artykuły

Kategoria

Zabezpieczenie potrzeb rodziny w sprawie o rozwód a pełnoletniość dzieci

W sprawie o rozwód, sąd na wniosek jednego z małżonków może orzec o obowiązku przyczyniania się ...

Czytaj dalej

Historia jednego klienta

Ustanowienie rozdzielności majątkowej i dysponowanie przez każdego z małżonków odrębną masą majątkową nie oznacza, że w ...

Czytaj dalej

Skarga pauliańska. Co to za instytucja i dlaczego należy ją znać?

Wygranie sporu sądowego i uzyskanie prawomocnego orzeczenia zasądzającego określoną kwotę pieniężną nie zawsze jest wystarczające dla ...

Czytaj dalej

Kiedy ustalać można nierówne udziały w majątku wspólnym. 

Zgodnie z treścią art. 43 § 2 krio każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów ...

Czytaj dalej

Jak wycenić wartość nieruchomości wspólnej obciążonej hipoteką.

Zgodnie z treścią wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2011 roku (I CSK 661/10, OSNC – ...

Czytaj dalej

Bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę. Konwencja haska dotycząca wydawania dzieci. Jak to działa?

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować stale rosnącą liczbę związków i małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości ...

Czytaj dalej

Stosunki majątkowe między małżonkami po orzeczonej bądź umownej rozdzielności majątkowej oraz w czasie separacji

1. Pojęcie umownej i przymusowej rozdzielności majątkowej 2. Pojęcie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków 3. Powództwo ...

Czytaj dalej